Vergoeding coaching

Pixabay.com

 

Vergoeding van coaching of training voor particulieren, zelfstandig ondernemers en werkgevers

In veel gevallen is het mogelijk om voor 2017 coaching of training vergoed te krijgen. Hierna volgen enkele opties. Deze opties zijn een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Onderaan deze pagina staat de tekst zoals vermeld in de Kluwer Belastinggids. Let op: In 2018 veranderen de voorwaarden!

Particulieren:

Heb je een werkgever? Coaching en training draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Dit wordt vaak vergoed door bedrijven. Wat kun je doen?

Controleer je CAO. Zowel vakbonden als werkgevers zien het belang in van ( loopbaan) coaching of bedrijfstrainingen en laten hiervoor een opleidingsbudget opnemen in de CAO. Overleg altijd eerst met je werkgever of je dit budget mag besteden aan de door jou uitgekozen vorm van coaching of training.
Overleg met HR (Human Resources) of P&O (Personeel en Organisatie) wat jouw mogelijkheden zijn. Zij kennen de CAO en weten of er een opleidingsbudget is en hoe je het kunt besteden.
Als er jouw werkgever geen CAO of HR afdeling heeft, vraag dan na bij je leidinggevende of directeur of er voor jou een opleidingsbudget beschikbaar is.

Heb je een offerte of een voorstel nodig voor het coachingstraject of training, neem dan contact met mij op zodat ik dat voor je kan maken. 

Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor (loopbaan)coaching en trainingen die meer dan €250,00 bedragen, kunnen via de aftrekpost studie en andere scholingsuitgaven worden opgevoerd. Check de voorwaarden en de berekening van de aftrekpost via de Belastingdienst aftrekposten studiekosten.

Belastingaftrek zelfstandig ondernemers

Het volgen van coaching en opleidingen die het functioneren als ondernemer verbeteren zijn aftrekbaar van de belasting. Vraag meer advies de Belastingdienst of bij een belastingadviseur.

Belastingaftrek werkgevers

Coaching is aftrekbaar van de belasting. Naast teruggave van de btw is het mogelijk om de kosten van het coaching- of outplacementtraject als bedrijfskosten op te voeren. Vraag meer advies de Belastingdienst of bij een belastingadviseur.

Werkgevers die zijn aangesloten bij een branchevereniging kunnen informeren of er via de collectieve CAO gebruik gemaakt kan worden van een opleidingsbudget.

Kluwer Belastinggids:

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”