Coaching

     Werkstress Aalsmeer

 

 

 

Grenzen stellen, keuzes maken, ruimte voor jezelf creëren

Niet voor iedereen even eenvoudig. Wij handelen zoals we dat gewend zijn, zoals wij dat geleerd hebben en we houden vast aan onze normen en waarden.  Ons leven verandert met de jaren en als we vergeten mee te veranderen dan kunnen we met onszelf in de knoop raken. We zijn minder energiek, verliezen het vertrouwen in ons zelf en raken uit balans. Het gevoel om geleefd te worden in plaats van te leven, put ons langzamerhand uit. Coaching en training helpt om daar verandering in te brengen. 

De Ruimtewinner biedt individuele trainingsprogramma’s en coachtrajecten voor het verbeteren van de mentale weerbaarheid, professionaliteit, persoonlijke effectiviteit  en de vermindering van werkstress ( burn-out preventie).  

Gecertificeerd door de Nederlandse Orde Beroeps Coaches (NOBCO) en European Mentoring Coaching Council (EMCC) 

Klik hier voor Ethische gedragscodes NOBCO 

                                         

 

Coach/Therapeutvinden.datzitzo.com

Coachingland.nl